Huisregels Tibisay Tutoring

Het is heel belangrijk om de student de kans geven om te leren door middel van bijlessen. Om te zorgen dat dit praktisch uitvoerbaar is, heb ik wat richtlijnen zodat het lesgeven op een soepele manier verloopt en zodat de student zoveel mogelijk profijt kan halen uit de lessen. Dit  zijn daarbij mijn huisregels.

Als de student te laat is:

  1. In het geval dat de student te laat aanwezig zal zijn, neem dan, zodra mogelijk, contact met mij op. 
  1. Ik deel de lessen in met een paar minuten tijd om uit te loggen bij een sessie en in te loggen bij de volgende les. Daardoor zal de les niet voortgezet kunnen worden na de eerst van tevoren afgesproken tijd. Bijvoorbeeld, als een bijles van 1 uur tijd begint om 15:00 en de student is 15 minuten te laat, dan eindigt de begeleiding in principe om 16:00. 

Als de student afwezig is:

  1. Als de student niet aanwezig kan zijn bij de bijles zonder dat er 1 uur van tevoren contact met mij is opgenomen, ben ik niet verplicht om de kans te geven om de les in te halen en hoef ik geen teruggave van geld aan te bieden.

Als de student niet betaalt:

  1. U dient een kwart etmaal (6 uur) voordat de sessie begint, deze te betalen. Als de betaling niet is ontvangen, dan kan de sessie niet plaatsvinden.

Inhaalmogelijkheden:

  1. Ik bied inhaal mogelijkheden. Er bestaat ook de mogelijkheid om ​​geen gebruik te maken van de inhaalmogelijkheid en gewoon het volgende uur dat de student les heeft door te gaan met de lessen. 

Als de docent afwezig is:

  1. In het geval dat de docent te laat of afwezig is, zal deze ervoor zorgen dat de bijlessen ingehaald kunnen worden op een later te bepalen tijdstip in overleg met de student. 
  1. Als de les niet gegeven kan worden door andere omstandigheden die vallen onder de verantwoordelijkheid van de docent (o.a. technische problemen, uitval van elektriciteit e.d.), dan zal deze ook ervoor moeten zorgen dat de les ononderbroken en in zijn totaliteit ingehaald kan worden.

Tot slot:

8. Als u bijles neemt bij Tibisay Tutoring dan houdt dat in, dat u akkoord gaat met deze regels. Als u niet akkoord kan gaan met deze regels, dan kunt u geen bijles nemen bij Tibisay Tutoring.