De invloed van moedertaalinterferentie op taalverwerving: waarom maken studenten fouten?

Mother helping and supporting her daughter with homeschooling while staying at home.

Het leren van een nieuwe taal is een complex proces dat vaak gepaard gaat met fouten en uitdagingen. Een van de belangrijkste oorzaken van deze fouten is moedertaalinterferentie. Dit fenomeen treedt op wanneer de regels en gewoonten van de moedertaal worden overgedragen naar de nieuwe taal, wat kan leiden tot verschillende soorten fouten. In deze blogpost bespreken we hoe moedertaalinterferentie invloed heeft op taalverwerving en waarom studenten fouten maken. We zullen specifieke voorbeelden van interferentie behandelen, zoals woordvolgorde, uitspraakproblemen en de overdracht van grammaticale structuren.

Wat is moedertaalinterferentie?

Moedertaalinterferentie, ook wel negatieve transfer genoemd, gebeurt wanneer taalleerders elementen van hun moedertaal onbewust toepassen op de doeltaal. Dit kan variëren van woordenschat en grammatica tot uitspraak en syntaxis. Terwijl positieve transfer, waar gelijkenissen tussen de talen helpen, nuttig kan zijn, leidt negatieve transfer vaak tot fouten.

Voorbeeld 1: woordvolgorde

Een van de meest voorkomende fouten die voortkomen uit moedertaalinterferentie is de incorrecte woordvolgorde. Elke taal heeft zijn eigen regels voor syntaxis, en deze regels zijn niet universeel.

 • Engels naar Nederlands: Engelstalige studenten kunnen moeite hebben met de Nederlandse woordvolgorde, vooral in bijzinnen. In het Engels is de volgorde subject-verb-object (SVO) vaak standaard, maar in het Nederlands kan dit veranderen naar subject-object-verb (SOV) in bijzinnen. Een zin als “I know that she is coming” kan verkeerd vertaald worden als “Ik weet dat zij komt is” in plaats van “Ik weet dat zij komt.
 • Spaans naar Engels: Spaanstalige studenten kunnen problemen hebben met de volgorde van bijvoeglijke naamwoorden en zelfstandige naamwoorden. In het Spaans volgt het bijvoeglijk naamwoord vaak het zelfstandig naamwoord (e.g., “casa blanca” voor “wit huis“), terwijl het in het Engels meestal ervoor komt (“white house“).

Voorbeeld 2: uitspraakproblemen

Uitspraakproblemen zijn een ander veelvoorkomend gevolg van moedertaalinterferentie. De fonologische regels van de moedertaal kunnen de uitspraak van klanken in de doeltaal beïnvloeden.

 • Japans naar Engels: Japanse studenten hebben vaak moeite met de uitspraak van de Engelse /r/ en /l/ klanken, omdat deze klanken in het Japans niet bestaan. Dit kan leiden tot verwarring tussen woorden zoals “light” en “right.”
 • Duits naar Nederlands: Duitstalige studenten kunnen moeite hebben met de Nederlandse klanken “ui” en “ij,” die niet bestaan in het Duits. Dit kan leiden tot misverstanden en onduidelijkheden in de communicatie.

Voorbeeld 3: overdracht van grammaticale structuren

Grammaticale structuren kunnen sterk variëren tussen talen, en de neiging om moedertaalstructuren te gebruiken kan leiden tot grammaticafouten in de doeltaal.

 • Frans naar Engels: Franstalige studenten kunnen problemen hebben met Engelse werkwoordstijden en -vormen. Het Frans gebruikt bijvoorbeeld de passé composé voor veel acties in het verleden, wat in het Engels vaak als past simple wordt vertaald. Dit kan leiden tot zinnen zoals “I have eaten yesterday” in plaats van “I ate yesterday.
 • Chinees naar Engels: Chineestalige studenten hebben vaak moeite met het gebruik van lidwoorden in het Engels, omdat het Chinees geen lidwoorden kent. Dit kan resulteren in zinnen zoals “I have book” in plaats van “I have a book.

Hoe moedertaalinterferentie te overwinnen?

Hoewel moedertaalinterferentie onvermijdelijk is, zijn er strategieën die studenten kunnen helpen deze valkuilen te vermijden:

 1. Bewustwording: Studenten moeten zich bewust zijn van de verschillen tussen hun moedertaal en de doeltaal. Door deze verschillen te begrijpen, kunnen ze bewuster werken aan het vermijden van typische fouten.
 2. Oefening en herhaling: Regelmatige oefening en blootstelling aan de doeltaal zijn cruciaal. Dit helpt studenten om de nieuwe regels en gewoonten van de doeltaal te internaliseren.
 3. Feedback en correctie: Docenten en taalpartners kunnen een belangrijke rol spelen door constructieve feedback te geven en fouten te corrigeren. Dit helpt studenten om hun zwakke punten te identificeren en eraan te werken.
 4. Luisteren en nabootsen: Luistervaardigheid is essentieel voor het verbeteren van de uitspraak. Studenten moeten naar moedertaalsprekers luisteren en proberen hun uitspraak en intonatie na te bootsen.
 5. Schrijf- en spreekoefeningen: Door regelmatig te schrijven en te spreken in de doeltaal, kunnen studenten hun grammaticale en syntactische vaardigheden verbeteren en hun zelfvertrouwen vergroten.

Tot slot…

Moedertaalinterferentie is een veelvoorkomende uitdaging bij het leren van een nieuwe taal. Het begrijpen van de oorzaken en gevolgen van deze interferentie kan studenten helpen om bewuster en effectiever te leren. Door bewustwording, oefening, feedback en gerichte oefeningen kunnen studenten de negatieve effecten van moedertaalinterferentie minimaliseren en hun taalvaardigheden verbeteren. Veel succes met je taalleerreis!

Plaats een reactie

RSS
Follow by Email
WhatsApp
FbMessenger