Hoe kunt u dyslexie opmerken bij uw kind?

Een spectrum aandoening

Dyslexie is een spectrum aandoening. Er zijn geen twee dyslectische studenten die dat zijn op dezelfde manier. Deze lijst is alleen voor informatieve, niet diagnostische doeleinden en is niet uitputtend. Het beste wat u kan doen als u een vermoeden hebt is uw kind te laten testen bij een logopedist. 

Maar hoe weet je als ouder of begeleider het verschil tussen een kind dat zwak is in lezen en een kind met dyslexie?

Dyslexie is een aandoening die één op de vijf mensen, van alle achtergronden beïnvloedt.

Bij het zien van die nummers, wordt het duidelijk dat er een goede kans bestaat dat je als ouder of begeleider ermee in aanraking komt.

Wat zijn de zaken waarop u moet letten?

1. Het kind of student leest een woord prima op één plek, maar kan hetzelfde woord niet lezen op een andere plek.

2. Het kind of student heeft een zwakke fonologische (klank planning) of fonetische (klank productie) bewustzijn. Het heeft moeite met verbanden leggen tussen bepaalde letters en hun klanken en merkt niet of bepaalde woorden met elkaar rijmen of niet. 

3. Het kind of student heeft moeite met het lezen van woorden in isolatie – bijvoorbeeld van een woordenlijst. Zijn/haar moeite met lezen en spelling is verwonderlijk gezien zijn/haar intelligentie, sterke punten en leermogelijkheden.

4. Het kind of student verliest zijn/haar plaats tijdens het lezen, slaat woorden over of hele regels tekst.

5. Het kind of student begrijpt niet wat hij of zij heeft gelezen.

6. Het kind of student verwart de orde of de richting van letters (niet per se omkeringen, maar een desoriëntatie van letters).

7. Het kind of student verwart gemakkelijk woorden die hetzelfde klinken of die vergelijkbare betekenissen hebben.

8. Het kind of student heeft de neiging om te proberen om alle woorden fonetisch te spellen en heeft een familiegeschiedenis van leesproblemen.

Wat nu?

Nu dat u vermoedt dat uw kind dyslexie zou kunnen hebben, hier zijn enkele tips over hoe u het leren te vergemakkelijken.

Het is belangrijk om uw aanpak af te stemmen op de situatie om aan de leerbehoefte van uw kind te voldoen en zo optimale resultaten te halen.

Weet dat de strijd van het kind niet het gevolg is van een gebrek aan inzet.

Enkele tips:

  • Als uw kind u niet aankijkt tijdens het lezen betekent niet dat hij/zij niet luistert. Stimuleer het gebruik van speelgoed (bijvoorbeeld een stressbal) om hem of haar in staat stellen om de handen bezig te houden.
  • Vraag aan uw kind hoe hij/zij het beste leert en probeer om die voorkeur toe te passen in uw stijl van lesgeven (visueel, auditief, kinesthetisch of een cocktail van de eerder genoemde stijlen).
  • Geef uw kind verwerkingstijd. Dit is uiterst belangrijk! Degenen met dyslexie hebben de mogelijkheid om het juiste antwoord te geven, maar zullen vaak meer tijd nodig hebben om na te denken over uw vraag. Wees op uw gemak met stilte in de kamer, terwijl het kind nadenkt. Weersta de drang om de volgende vraag te stellen, terwijl ze denken.
  • Spreek de / ee / geluid niet uit als u de fonemen voorleest aan uw kind. Bijvoorbeeld, bij de letter <b> maak het geluid / b /  en niet / bee /.
  • Vermijd ‘nee’ te zeggen wanneer het antwoord verkeerd is. Probeer in plaats daarvan om het kind te leiden naar het antwoord.
  • Vraag aan het kind of hij/zij het begrijpen. Is dat niet het geval, probeer het dan op een andere manier te vertellen. 
  • Probeer het kind te leiden naar de antwoorden in plaats van de antwoorden te geven.
  • Lees een stuk voor en vraag aan het kind om actief te luisteren. Als je een stuk hebt voorgelezen, vraag dan aan de leerling om wat is voorgelezen, te herhalen met zijn/haar eigen woorden.
  • Let op de sterke punten van het kind! Vraag hem of haar waar hij/zij goed in is en gebruik hun krachten om hen te helpen met leren.
  • Het allerbelangrijkste is om duidelijk maken dat je er bent om samen de lees- en spellingproblemen gemakkelijker te maken. Jullie zijn een team.

Deze zijn alleen maar enkele tips die ik uitvoer bij het werken met studenten met dyslexie en zal u helpen het lezen samen met van uw kind aangenamer en succesvoller te maken.

Heeft u een kind dyslexie en wilt u dat ik samen met hem of haar oefen? Neem dan contact met mij op.

RSS
Follow by Email
WhatsApp
FbMessenger